به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن بر اساس داده های مرکز آمار ایران، تابستان امسال قیمت مسکن در کشور ۹۵ درصد و قیمت زمین مسکونی نیز ۱۰۲ درصد نسبت به تابستان ۹۸ افزایش یافته است. رشد قیمت زمین شدیدتر از رشد قیمت خانه و آپارتمان گزارش شده است که معنا و مفهوم آن، گرانتر شدن نهاده اصلی تولید و عرضه مسکن در شهرها است.