ساخت مسكن با پايين‌ترين قيمت در تعاونی‌های مسكن

امروزه داشتن سرپناه برای مردم به بزرگترین دغدغه تبديل شده . با توجه به وضع اقتصادی کشور ، در كنار تحريم‌های ظالمانه آمريکا و در نتيجه افزايش قابل توجه و چند صد درصدی قيمت مصالح و دستمزدها و افزایش هزينه ساير عوامل وابسته به صنعت ساخت‌وساز، خانه خریدن به آرزو تبديل شده یا حداقل برای بيش از 80 درصد افراد جامعه امری بسيار سخت و حتی ناممکن است.

به گزارش اتحاديه تعاونی هاي عمراني شهر تهران آقاي عرب عامری مدير كنترل پروژه اتحاديه تعاونی هاي عمراني شهر تهران درباره نقش بخش خصوصي بويژه تعاوني ها در جهش توليد مسكن مي گويد: نقش تعاونی ها به عنوان يکی از پايه های نظام اقتصادی کشور در اصل چهل و چهارم قانون اساسی به روشنی بيان شده و در راستای اجرایی کردن سياستهای اصل 44 ، قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سياست های کلی اين اصل در جلسه مورخ 1387/3/25 مجمع تشخيص مصلحت نظام نهايي شد و از سوی ريیس جمهور به وزارت اقتصاد و دارايي ابلاغ شد .

عرب عامري هدف اصلی شرکت های تعاونی را ارائه خدماتی دانست که با پايين ترين قيمت تمام شده برای اعضاء است.

وي تاکید کرد: هدف تعاونی ها کسب سود نيست بلکه ايجاد فضايي مناسب و برنامه ريزی شده برای اعضاء ، جهت تسهيل رسيدن به هدفی است که در شرايط عادی و بدون مشاركت جمعي در قالب تعاونی امکان پذير نميباشد . در اين محيط، اعضاء درباره مسائل پروژه با توجه به منافع خودشان تصميم گيري مي كنند. تعاوني قرار است يک محيط کاملا امن و سالم در كنار سرمايه گذاری تضمين شده باشد .

مدير كنترل پروژه اتحاديه تعاوني هاي عمراني شهر تهران، ايجاد ارتباط با ساير تعاونی ها و تعامل بين آنها برای رسيدن به هدفی مشترک را از بزرگترين مزايای شرکتهای تعاونی نسبت به شرکتهای غير تعاونی عنوان کرد و گفت: اين مشاركت و تعامل در بين تعاونی ها ، قدرتی است که نقش قابل توجهی در شکل گيری و موفقيت ايفا ميکند .

عرب عامري تصريح كرد: شرکتهای تعاونی نسبت به شرکت های سرمايه گذاری بخش خصوصی، وابستگی کمتری به سرمايه گذاري های کوتاه مدت خارجی دارند و به همين دليل کمتر دستخوش دخالتها و نفوذ غير سهامداران خود قرار دارند .

وي تاكيد كرد: خريد خانه ، ملک و زمين در کشور ما هميشه از بهترين نوع سرمايه گذاريها بوده و هست . این سرمایه گذاری نه تنها هيچ گونه ريسک و خطری ندارد بلکه با توجه به شيب هميشه رو به بالای مسکن ، سود تضمينی و فزاينده دارد . بنابر اين تعاوني ها بهترين مأمن سرمايه گذاري براي مردم هستند. در سايه اين تشكل، تصميم گيران و بازيگران، خود اعضاء هستند كه پروژه را حركت مي دهند .

مدير كنترل پروژه اتحاديه تعاوني هاي عمراني شهر تهران گفت: مشاركت مالي در قالب تعاوني ها ، ریسک خريد آپارتمان و معاملات را کاملا از بين برده و فضای کاملا ايمن و جذابي برای مشارکت اعضاء فراهم مياورد .

وي همچنين سهم تعاونی ها در صنايع مختلف از جمله در صنعت ساخت و ساز را که بيش از 500 صنعت مرتبط را شامل مي‌شود، بسيار پررنگتر از قبل دانست و گفت: در صورت شکوفايي اين بخش ، نه تنها جهش در توليد مسکن اتفاق خواهد افتاد بلکه در ساير صنايع اصلی و اقتصاد ساز کشور هم تحرک و رونق قابل توجهی مشاهده خواهد شد .

عرب عامری ادامه داد، در تعاونی های مسکن اکثر اعضاء از قشر متوسط جامعه هستند . با ايجاد يک بستر مناسب و برنامه ريزی شده ميتوان سرمايه های خرد اين افراد را جمع و به سمت ايجاد پروژه يا پروژه هاي جديد با شرايط مناسب هدايت نمود . بدين ترتيب ، سرمايه گذاران و مشاغل و صنايع وابسته به آن ، ذينفعان اصلی اين حرکت خواهند بود و به عنوان زنجيره هاي پيوسته اين فرآيند ، چرخ توليد و عرضه را به حركت در مي آورند. تاثير اين حركت، گردش سريعتر و بيشتر چرخهای اقتصادی کشور است.

در صورت حضور گسترده بخش خصوصی و بویژه تقویت تعاونی های مسکن ،شاهد جهش در توليد مسکن ، ايجاد اشتغال ، خروج صنايع مختلف از رکود، خانه دار شدن افراد معمولی و قشر متوسط جامعه و در نتيجه اطمينان و اميد به زندگی خواهيم بود كه تضمينی برای داشتن آینده ای بهتر است و به دنبال خود نشاط و شادابی اجتماعی مي آورد. اين روند تنها در سايه مشاركت جمعي در قالب هاي مختلف از جمله تعاونی های مسکن ميسر است و مي تواند راهی بدون خطر و تضمين شده باشد.

 

مشاهده بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا