بیشترین معاملات مسکن در مهر ماه سال جاری مربوط به کدام املاک است؟

گزارش تحولات بازار معاملات مسکن در مهرماه(شهر تهران) سال 1400 که برگرفته از آمارهاي خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است، توسط اداره بررسي ها و سياست هاي اقتصادي بانک مرکزي تهيه و منتشر شده است.

به گزارش ایتوت نیوز؛ بر اساس اين گزارش معاملات مسکن در مهر ماه به شرح زیر است:

  • در مهرماه سال 1400 ،تعداد معاملات آپارتمان هاي مسکوني شهر تهران به حدود 5/5 هزار واحد مسکوني رسيد که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتيب معادل 8/29 و 8/36 کاهش نشان مي دهد.
  • در ماه مورد گزارش، متوسط قيمت خريد و فروش يک متر مربع زيربناي واحد مسکوني معامله شده از طريق بنگاه هاي معاملات ملکي شهر تهران 3/316 ميليون ريال بود که نسبت به ماه قبل 2/0 درصد کاهش نشان مي دهد.

حجم معاملات مسکن

بررسي توزيع تعداد واحدهاي مسکوني معامله شده در شهر تهران به تفکيک عمر بنا در مهرماه سال 1400 حاکي از آن است که از مجموع 5471 واحد مسکوني معامله شده، واحدهاي تا 5 سال ساخت با سهم 0/33 درصد بيشترين سهم را به خود اختصاص داده اند. سهم مذکور در مقايسه با مهرماه سال قبل حدود 0/4 واحد درصد کاهش يافته و در مقابل به سهم واحدهاي با قدمت بالا در گروه های “6 تا 10” ،”11 تا 15 “و “بيش از 20 “سال ساخت افزوده شده است.

تحولات قيمت واحدهای مسکونی معامله شده در شهر تهران در مهرماه سال 1400 ،متوسط قيمت يک متر مربع زيربناي واحد مسکوني معامله شده از طريق بنگاه هاي معاملات ملکي شهر تهران 3/316 ميليون ريال بود که نسبت به ماه قبل 2/0 درصد کاهش و نسبت به ماه مشابه سال قبل 4/18 درصد افزايش نشان مي دهد.

در ميان مناطق 22گانه شهرداري تهران، بيشترين متوسط قيمت يک متر مربع زيربناي مسکوني معامله شده معادل 7/696 ميليون ريال به منطقه 1 و کمترين آن با 4/151 ميليون ريال به منطقه 18 تعلق داشته است.  ارقام مزبور نسبت به ماه مشابه سال 1399 به ترتيب 5/22 و 9/21 درصد افزايش نشان مي دهند.

تحولات اجاره بهاي مسکن

بررسي شاخص کرايه مسکن اجاري در شهر تهران و کل مناطق شهري در مهرماه سال 1400 نشاندهنده رشد به ترتيب معادل 4/48 و 3/51 درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل مي باشد.

تعداد معاملات انجام شده در مهرماه سال 1400 در حدود 5/5 هزار فقره بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتيب معادل 8/29 و 8/36 درصد کاهش نشان مي دهد. در اين ماه متوسط قيمت فروش يک متر مربع زيربناي واحدهاي مسکوني شهر تهران معادل 3/316 ميليون ريال بود که نسبت به ماه قبل 2/0 درصد کاهش و نسبت به ماه مشابه سال قبل 4/18 درصد افزايش نشان مي دهد. لازم به توضيح است که نرخ رشدهای مذکور در ماه مورد گزارش نسبت به رشد ماهانه و نقطه به نقطه شهريورماه سال جاری )به ترتيب معادل 4/2 و 5/30 درصد( در سطح پايين تری قرار دارد.

بررسي توزيع تعداد واحدهاي مسکوني معامله شده در مهرماه سال جاري در شهر تهران به تفکيک عمر بنا حاکي از آن است که واحدهاي تا 5 سال ساخت با سهم 0/33 درصد بيشترين سهم را به خود اختصاص داده اند. همچنين در ماه مورد بررسي شاخص کرايه مسکن اجاري در شهر تهران و در کل مناطق شهري نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتيب معادل 4/48 و 3/51 درصد رشد نشان مي دهد.

منبع
بانک مرکزی
مشاهده بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا