نرخ رشد بخش ساختمان در سال ۱۴۰۰ منفی ۶.۹ درصد

مسکن به عنوان یکی از اساسی ترین نیازهای بشر، همواره یکی از اولویت های دولت ها و سیاست گذاران اقتصادی بوده است.

به گزارش « ایتوت نیوز »،  بخش مسکن به دلیل ارتباطات پسین و پیشین قوی با سایر بخش های اقتصادی به عنوان یکی از بخش های اصلی محرک رشد اقتصادی در کشور مطرح بوده و هرگونه تحرک تولید در این بخش، زمینه ساز رشد تولید و اشتغال در سایر بخش های وابسته می شود.

براساس آمار بانک مرکزی، تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه و به قیمت های ثابت سال  1395 از 13,961هزار میلیارد ریال در سال 1399 به 14,571 هزار میلیارد ریال در سال 1400افزایش یافته که گویای رشد 4,4 درصدی است.

ارزش افزوده بخش ساختمان در سال گذشته به قیمت پایه و به قیمت های ثابت سال 1395، نزدیک به 626 هزار میلیارد ریال بوده و سهم آن از کل تولید ناخالص داخلی کشورحدود 4,3درصد است.

ارزش سرمایه گذاری بخش خصوصی در ساختمان های مناطق شهری به قیمت های جاری در سال 1400 نسبت به دوره مشابه سال قبل 40,7درصد افزایش یافته است که با اعمال شاخص های قیمت متناظرو تعدیل رقم مذکور، نرخ رشد ارزش افزوده ساختمان بخش خصوصی به قیمت های ثابت سال 1395 معادل  11.2- درصد برآورد می شود.

در نهایت با در نظر گرفتن این رقم و ارزش افزوده ساختمان های دولتی، نرخ رشد بخش ساختمان به قیمت های ثابت سال 1395 طی دوره زمانی مذکور  6.9 – درصد برآورد می شود.

منبع
چابک آنلاین
مشاهده بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا