جهت معرفی پروژه های عمرانی، فرم ذیل را تکمیل نمایید.

تکمیل مواردی که با * مشخص شده اند الزامی می باشد.

"*" indicates required fields

YYYY slash MM slash DD

نوع کاربری پروژه*

*

موقعیت پروژه

وضعیت ملک *

*

*

درصد پیشرفت پروژه *

*

نوع قرارداد با مالک*

*

وضعیت سند

Max. file size: 128 MB.
Max. file size: 128 MB.
*

وضعیت دستور نقشه

Max. file size: 128 MB.

وضعیت پروانه ساخت

Max. file size: 128 MB.

Max. file size: 128 MB.
Max. file size: 128 MB.
Max. file size: 128 MB.