Tag Archives: جهاد کشاورزی

طرح وام کمک ودیعه مسکن روی کاغذ جلوه خیلی خوبی دارد. نظام پولی کشور باید همکاری کند رهن را جایگزین اجاره کنیم.

طرح وام کمک ودیعه مسکن روی کاغذ جلوه خیلی خوبی دارد
نظام پولی کشور باید همکاری کند رهن را جایگزین اجاره کنیم

مدیر عامل اتحادیه تعاونی های عمرانی شهر تهران می گوید : طرح وام ودیعه مسکن کمتر از 10 درصد جامعه مستاجران را پوشش می دهد.
وی افزود، نظام پولی کشور باید همکاری کند تا رهن را جایگزین اجاره کنیم.
باقرپور طرح وام ودیعه مسکن را مانند بسیاری از طرح های شتابزده ای دانست که نبودنش و حتی مطرح نشدنش، خیلی بهتر از تدوین و ابلاغ آن هست.
وی معتقد است طرح وام ودیعه مسکن کمکی به بازار اجاره نکرد و باعث هیجان قیمتی در بازار هم شد.