عاملیتهای کشوری
معرفی و ثبت نام در شبکه عاملیتها

معرفی عاملین سراسر کشور

ادامه مطلب
خدمات اتحادیه

معرفی خدمات اتحادیه

توضیح کامل خدمات ما

ادامه مطلب
قوانین تامین پروژه

قوانین تامین پروژه

قابل توجه تمام انبوه سازان

ادامه مطلب
معرفی اتحادیه

معرفی اتحادیه

شرح ساختار اتحادیه

ادامه مطلب
اخذ عاملیت

قوانین و دستورالعمل اخذ عاملیت

ویژه درخواست کنندگان عاملیت در شبکه

ادامه مطلب
همکاری با ما

همکاری با ما

ارسال درخواست های همکاری

ادامه مطلب
سوابق کاری ما

سوابق

کاری اتحادیه

ادامه مطلب
رزومه تعاونی

رزومه

رزومه تعاونی

ادامه مطلب
در حال لود...

جهت عضویت در شبکه عاملیتهای کشوری

فقط کافیست فرم درخواست عاملیت خود را پر فرمایید

فرم درخواست عاملیت

سخن مدیر عامل

یکی از مدلهای خروج از بحران صنعت ملک در ایران شناخت و اعتماد به پورتال عاملیتهای کشوریست

دکتر خشایار باقرپور

سامانه عاملیت کشوری

اولین شبکه معرفی فرصتهای سرمایه گذاری ملکی در کشور

ورود به این بخش فقط مخصوص اعضا می باشد