پایان ثبت نام طرح ملی مسکن اقساطی

تصویر پایگاه اطلاع رسانی اتحادیه عمرانی شهرا تهران

خدمات اتحادیه تعاونی های عمرانی تهران

اتحادیه تعاونی های عمرانی شهر تهران ، ساختار تعاونی محور دارد و هدف آن ، توسعه ایجاد شرایط برد برد ، برای هر سه بازوی عملیاتی خود است. فعالیت این اتحادیه به طور مستقیم موجب کاهش قیمت مسکن و رونق این بازار و در نتیجه رونق کسب و کار و اقتصاد کشور است.

تصویر دکتر خشایار باقر پور

یکی از مدلهای خروج از بحران صنعت ملک در ایران شناخت و اعتماد به پورتال عاملیتهای کشوریست

مدیر عامل - دکتر خشایار باقر پور

جهت عضویت در شبکه عاملیتهای کشوری

جهت درخواست عاملیت لطفا فرم مربوطه را تکمیل نمایید

سیستم جامع عاملیت ها

1

پورتال جامع اتحادیه

سیستم کاربری کاملا ساده جهت کاربری آسان و تسهیل فرایند

2

پورتال جامع اتحادیه

سیستم کاربری کاملا ساده جهت کاربری آسان و تسهیل فرایند

3

پورتال جامع اتحادیه

سیستم کاربری کاملا ساده جهت کاربری آسان و تسهیل فرایند

تصویر ورود به پورتال

ویدیو ها

اعضای اتحادیه