ارتباط مستقيم بازار مسكن با بازار سرمايه و ارز

ارتباط مستقيم بازار مسكن با بازار سرمايه و ارز
عدم استطاعت مالي مردم دلیل توقف رشد بيشتر قیمت مسكن

رشد نجومي قيمت مسكن اخيرا ، سرمايه گذاران اين بازار را به سود و ارزش افزوده قابل توجه رسانده. اما وقتي رشد قيمتي مسكن ، با ساير بازارها مقايسه مي شود ، اين بازار كمتر از ساير بازارها تحت تاثير نوسانات اقتصادي قرار گرفته.

پایگاه خبری اتحادیه تعاونی های عمرانی شهر تهران در گفتگو با مدیر عامل این اتحادیه، به بررسی ارتباط بین رشد بازارهای سرمایه ای و رشد قیمت مسکن پرداخته است.

آقای دکتر خشایار باقرپور گفت، بررسي نوسانات قيمتي در بازارهاي مسكن و بازارهاى سرمايه اي ، نشان مي‌دهد نسبت منطقي، مشخص و معناداري بين نرخ رشد قيمت مسكن و نرخ رشد بقيه بازارهاي سرمايه اي در بلندمدت وجود ندارد، با اين حال، فرضيه قديمي درباره نحوه اثرگذاري اين بازارها بر يكديگر را نمي‌توان رد كرد.

مدیر عامل اتحادیه تعاونی های عمرانی شهر تهران ، اثر گذاري بازار هاي سرمايه اي بر بازار مسكن را كمتر از اثر گذاري بازار مسكن بر بازارهاي سرمايه اي دانست. . چرا كه حجم و اندازه بازار مسكن، بزرگتر از بقيه بازارهاي سرمايه اي است.
آقای باقرپور معتقد است ، نوسانات در بازارهاي سرمايه اي و مسكن تحت تاثیر دو مولفه هستند .

١- افزايش تقاضا .
٢- تورم و كاهش ارزش پول ملي .

وی افزود، در بازه زماني يك سال گذشته، رشد بسيار شديد پايه پولي و نقدينگي از يك سو، تحريم ها و كاهش درآمدهاي ارزي از سوي ديگر، باعث ركود تورمى فعلي اقتصاد ايران شده است. اين يعني رشد اقتصادي منفي توأم با تورم صعودي!
مدیر عامل اتحادیه تعاونی های عمرانی شهر تهران ادامه داد، در حالت اول، يعني افزايش تقاضا، ارتباط بين بازار مسكن و بازارهاي سرمايه اي به حداقل خود مي رسد و هر كدام از اين بازارها ، ضمن افزايش تقاضا مي توانند با رونق و افزايش قيمت روبرو شوند.

در حالت دوم، يعني كاهش ارزش پول ملي، همه بازارهاي سرمايه اي به دليل تورم و افت ارزش پول ملي ، با افزايش قيمت روبرو خواهند شد. لذا ارتباط نوسانات ارزي كه خود نشان از تورم نيز دارد، ارتباط بيشتري با بازارهاي ديگر سرمايه اي از جمله مسكن خواهد داشت.
در ٣ سال گذشته نرخ دلار با بيش از ٦٠٠ درصد رشد، از ٤٠٠٠ تومان به ٢٥٠٠٠ تومان رسيده است.

در همين مدت زمان مسكن هنوز ٦٠٠٪؜ رشد نداشته است و حدود ٣ تا ٤ برابر شده است . لذا هنوز مسكن جاي رشد دارد. هر چند كه عدم استطاعت مالي افراد در تحمل ارقام نجومي مسكن، احتمالا ادامه اين مسير را متوقف كرده يا حداقل به تأخير خواهد انداخت.
از طرفي بورس هم از ٢ ميليون واحد به ١.٦ ميليون واحد رسيده است.
تورم كالايي واقعي، يعني بهاي قيمت خدمات و محصولات، در اين سال ها حدود ٤٠ تا ٥٠ درصد بوده است.
تورم پولي يا ارزش پول ملي نيز ٦٠٠ درصد كاهش داشته است.

بنابراين در بحث بازار مسكن و بقيه ٤ بازار سرمايه اي يعني بورس، ارز، طلا و بانك شاهد روابط زير خواهيم بود:
الف) ارتباط مسكن با نرخ بهره بانكي: معكوس
ب) ارتباط مسكن با نوسانات دلار و يورو: مستقيم
ج) ارتباط مسكن با بورس: مستقيم و كمتر از نوسانات دلار و يورو
د) ارتباط مسكن با طلا: معكوس و كمتر از نرخ بهره

 

پوشش خبری مصاحبه آقای باقرپور، مدير عامل اتحاديه تعاوني هاي عمراني شهر تهران در خبرگزاری ها 

 

روزنامه تعادل

خبرگزاری قطره 

 

مشاهده بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا