بیشترین تعداد اعضاء متعلق به کدام تعاونی‌هاست؟

نتایج یک پژوهش نشان می‌دهد که تا پایان سال گذشته، تعداد کل تعاونی‌های فعال در کشور بیش از 99 هزار واحد بوده، بیشترین تعداد اعضای تعاونی متعلق به تعاونی‌های سهام عدالت و بیشترین تعداد شاغلان متعلق به تعاونی‌های گرایش مسکن بوده است.

به گزارش ایتوت نیوز ،تعاونی شرکتی است که با حداقل 7 نفر عضو حقیقی و یا حقوقی غیردولتی به منظور رفع نیازمندی‌های مشترک و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی اعضا از طریق مشارکت و خودیاری تشکیل و ثبت می شود.
شرکتی تعاونی که به بهره‌برداری رسیده و دارای عملکرد مالی سالیانه باشد و ارائه تولید و خدمات کند، تعاونی فعال و شرکت تعاونی که دارای عملکرد مالی بوده اما به بهره‌برداری نرسیده است، تعاونی در دست اجرا گفته می‌شود.
در اصل 44 قانون اساسی، نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی استوار شده است. به موجب اصل 43 قانون اساسی، تامین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قراردادن وسایل کار در اختیار کسانی که قادر به کار هستند ولی وسایل کار ندارند، در شکل تعاونی از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‌های خاص منتهی نشود و دولت را به کارفرمای بزرگ مطلق تبدیل نکند، دیده شده است.
مرکز برنامه‌ریزی و اطلاعات راهبردی وزارت کار در گزارشی به تعداد کل تعاونی‌های فعال و در حال بهره‌برداری در سال گذشته اشاره کرده است.
به موجب این گزارش، تعداد کل تعاونی های فعال در حال بهره‌برداری و در دست اجرا در کشور تا پایان سال گذشته، بیش از 99 هزار واحد بوده است که از این تعداد 69 هزار و 291 تعاونی در حال بهره‌برداری و 29 هزار و 804 تعاونی در دست اجرا است.
همچنین تا پایان سال 1399 تعداد اتحادیه‌های فعال در حال بهره‌برداری 607 واحد بوده که نسبت به سال گذشته تغییری نداشته است.
بر اساس نتایج این گزارش، بیشترین تعداد اعضای تعاونی متعلق به تعاونی‌های سهام عدالت است؛ به نحوی که از تعداد کل اعضای تعاونی‌های فعال در حال بهره‌برداری 84 درصد اعضا در گرایش “سهام عدالت”، 9 درصد در گرایش “تامین نیاز مصرف کنندگان” و 2.6 درصد در گرایش “مسکن” قرار دارند.
متوسط تعداد اعضا برای تعاونی‌های فعال در حال بهره‌برداری در کل کشور 825 نفر است که این شاخص برای تعاونی‌های با گرایش سهام عدالت 11 هزار و 255 نفر است.
نمودار توزیع اشتغال تعاونی‌های در حال بهره‌برداری نیز نشان می دهد که گرایش مسکن با 26.2 درصد،گرایش خدمات با 17 درصد و گرایش تامین نیاز مصرف کنندگان با 15.8 درصد بیشترین تعداد کل شاغلان تعاونی را به خود اختصاص داده‌اند.
 متوسط تعداد شاغلان برای تعاونی‌های کل کشور 20 نفر است که این شاخص برای تعاونی‌های با گرایش اعتبار 85 نفر، با گرایش تامین نیاز مصرف کنندگان 53 نفر و گرایش تولیدی و توزیعی و مسکن، هر کدام 37 نفر است. 

منبع
ایسنا
مشاهده بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا