ثبت نام طرح ملی مسکن اقساطی

(داشتن خانه با کیفیت و ارزان بصورت بلند مدت و بدون بهره)
12مهرماه پایان ثبت نام طرح ملی مسکن اقساطی

ثبت نام طرح ملی مسکن اقساطی به پایان رسیده است